Category Archives: Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկայի ամփոփում

ես մաթեմատիկան շատ եմ սիրում, քանի որ ընկեր Գրետան շատ լավ է մեզ բացատրում եւ շատ բարի է։ Մենք տարբեր թեմաներ ենք անցել’ կոտորակներ, բազմապատկման տեղափոխական և զուգորդական օրենք, գունային խնդիրներ և այլն: Իրականացրել ենք “Թումանյանական խնդիրների” նախագիծ։ Կատարել ենք մաթեմատիկական գիտելիքների ստուգման թեստեր։

https://haykghazaryan.school.blog/category/մաթեմատիկա/

06.05.21

 1. Երկու պարկում կար  124 կգ շաքարավազ։ Երբ  |-ից 4 կգ տեղափոխեցին ||-ի մեջ, պարկերում շաքարավազների քանակները հավասարվեցին։ Քանի՞ կգ շաքարավազ կար յուրաքանչյուր պարկում:

  1)124:2=62
  2)62+4=66
  3)62-4=58

  Պատ. I 66կգ, II 58կգ

Երկու  խմբում կային  150 ուսանող։ Երբ|-ից 10 հոգի տեղափոխեցին || խումբ, ապա խմբերում ուսանողների   քանակները հավասարվեցին։ Քանի՞ ուսանող կար յուրաքանչյուր խմբում։

150:2=75
75+10=85
75-10=65

Պատ. I 85կգ, II 65կգ

Ուսումնական գարուն 2021

Գտե՛ք այն երկնիշ թիվը, որը 6 անգամ մեծ է իր թվանշանների գումարից։

54 ստ, 5+4=9, 54:9=6

2․Նարեն և Արմենը միասին կշռում են 80 կգ, Նարեն և Նարեկը՝ 75 կգ, Արմենն ու Նարեկը՝ 85 կգ։ Որքա՞ են կշռում Նարեն, Արմենն ու Նարեկը միասին։

1)75+85+80=240
2)240:2=120


3․Սենյակում կա 11 մարդ: Առաջին մարդն ասաց. <Սենյակում բոլորը ստախոս են>, իսկ երկրորդ մարդն ասաց. <Ինձնից անմիջապես առաջ խոսողը ճիշտ չի ասում>: Մնացած 9 հոգին կրկնեցին երկրորդի ասածը: Քանի՞ ճշտախոս կա սենյակում:

1)11-1=10

2)10:2=5

Պատ.5

4․Աննան, Բելան և Սեդան մասնակցում են տարբեր խմբակների՝ պարի, երգի, թատրոնի: Այն հարցին, թե ո՞վ ո՛ր խմբակին է մասնակցում, նրանք պատասխանեցին.
Աննա. – Ես՝ պարի:
Բելա. – Ես պարի խմբակում չեմ:
Գոհար. – Ես երգի խմբակում չեմ:
Ո՞վ ո՛ր խմբին է մասնակցում, եթե երեք պատասխանից մեկը ճիշտ է, երկուսը՝ ոչ:

Աննա-պարի

Բելա-երգի

Գոհար-թատրոն

5․ 6781253 թվից ջնջե՛ք հնարավորինս քիչ թվանշաններ այնպես, որ ստացված թիվը բաժանվի 9-ի։

6․Արամը, Մերին, Սոնան, Դավիթը և Եվան հերթ են կանգնել: Արամը կանգնած է Մերիից առաջ, բայց Եվայից հետո: Սոնան և Եվան հարևաններ չեն: Եվան, Արամը և Սոնան Դավիթի կողքին չեն: Ի՞նչ հերթականությամբ են նրանք կանգնած։

7․ Փորձիր 8 հատ 1-ի և թվաբանական գործողությունների միջոցով ստանալ ամենափոքր եռանիշ թիվը։

8․ Մեկ ձողիկը տեղափոխիր այնպես, որ ստանաս ճիշտ հավասարություն․

VII-I=IV

XII+I=X

9․ 2 ձկնորս 3 րոպեում ուտում են 4 ձուկ։ Քանի՞ րոպեում 4 ձկնորսը կուտեն 16 ձուկ։

10․ 6 տարի առաջ քույրն ու եղբայրը միասին 15 տարեկան էին։ Քանի՞ տարեկան  կլինեն նրանք միասին 6 տարի հետո։

11․ 4 տարի հետո քույրն ու եղբայրը միասին կդառնան 19 տարեկան։ Քանի՞ տարեկան  էին նրանք միասին 4 տարի առաջ։

18.03.2020

 • Քառակուսու մակերեսը 25 քառակաուսի մետր է։ Գտի՛ր քառակուսու կողմը։
  5×5=25
 • Քառակուսու մակերեսը 81 քառակաուսի մետր է։ Գտի՛ր քառակուսու կողմը։
  9×9=81
 • Քառակուսու մակերեսը 49 քառակաուսի մետր է։ Գտի՛ր քառակուսու կողմը։
  7*7=49
 • Հավասարակողմ եռանկյան պարագիծը 180 դմ է։ Որքա՞ն է այդ եռանկյան կողմի երկարությունը։
  3*60=180
 • Հավասարակողմ եռանկյան պարագիծը 120 սմ է։ Որքա՞ն է այդ եռանկյան կողմի երկարությունը։
  40*3=120
 • Ուղղանկյան երկարությունը 20 սմ է, իսկ լայնությունը 2 սմ փոքր է: Գտիր այդ ուղղանկյան մակերեսը:
  20*18=360
 • Փակագծեր պարունակող արտահայտություններ

100·(492:4+2880‬:20)=26.700
492:4=123
2880:20=144
123+144=267
267*100=26.700

2015-(1680+320):10=1815
1680+320=2000
2000:10=200
2015-200=1815

8115-(2490-190):20=6965
2490-190=2300
2300:20=1150
8115-1150=6965

(1000-80•5):60+390=400
80*5=400
1000-400=600
600:60=10
390+10=400

16‧(5670:3-890)=16.000
5670:3=1890
1890-890=1000
1000*16=16.000

(2000 + 60‧5) : 100 + 27=50
60*5=300
2000+300=2300
2300:100=23
23+27=50

50·(3600:12-360:20)=6000
3600:12=300
360:20=180
300-180=120
50*120=6000

Հնարքներ

Հնարք1-ին․

Եթե ծննդյանդ օրը բազմապատկես  2-ով, ստացված թվին ավելացնես 5, արդյունքը բազմապատկես  50 –ով, ստացված թվին ավելացնես  քո ծննդյան ամիսը, արդյունքից  հանես 250, կստանաս  եռանիշ կամ քառանիշ  թիվ։  Եթե արդյունքում եռանիշ թիվ ստանաս, ապա ստացված թվի առաջին   թվանշանը ցույց կտա  ծննդյանդ օրը,  իսկ  մյուս երկու թվանշանները՝ քո ծննդյան ամիսը։ Եթե արդյունքում քառանիշ  թիվ ստանաս, ապա  ստացված թվի առաջին  երկու թվանշանները ցույց կտան  ծննդյանդ օրը,  իսկ  մյուս երկու թվանշանները՝ քո ծննդյան ամիսը։.

Continue reading

Թեմա՝ Մաս և ամբողջ։ Թվի մաս գտնելը 2

1․Գտիր թվի նշված մասը։
180-ի   5/9-րդ մասը 180:9*5=100
200-ի  4/5-րդ մասը 200:5*4=160
100-ի  3/10 -րդ մասը 100:10*3=30
150-ի  2/5  -րդ մասը: 150:5*2=60

2.Արտահայտիր նշված միավորներով։

1/4 ժ=15 ր 60:4=15
1/5 կմ = 200մ 1000:5=200
1/3 օր =8 ժ 24:3=8
1/4 տարի =3 ամիս 12:4=3
1/5 ց = 20կգ 100:5=20
1/4  մ =25 սմ 100:4=25

3.Արտահայտիր նշված միավորներով։
5/ 6  ժ= 50ր 60:6*5=50
4/5  կմ = 800մ 1000:5*4=800
5/6  օր = 20ժ 24:6*5=20
3/4  տարի = 6ամիս 12:4*3=6
3/20 ց = 15կգ 100:20*3=15
4/5  մ = 80սմ 100:5*4=80

4.  Արամը  դպրոցից տուն վերադառնալիս  ճանապարհի   1/4 մասը  անցնելուց հետո, ճանապարհի ո՞ր մասը դեռ  պետք է անցնի։

3/4 մաս

5․ Արկղում կար 120 միատեսակ գնդակ։ Արկղից հանեցին դրանց 7/8 մասը։ Քանի՞ գնդակ մնաց արկղում։

15 գնդակ

6․ Ջրավազանում կար 3200 լիտր ջուր։ Այգին ջրելու համար օգտագործվեց դրա 5/8 մասը։ Քանի՞ լիտր ջուր մնաց ջրավազանում։

1200լիտր ջուր

7․ Ո՞ր պատկերի 3/5 մասն է գունավորված։

1) 3/5

2)

3)

11.02.2021

Գտիր  120  թվի  4/6  մասը։

120:6=20

20×4=80

Գտիր  180  թվի  5/3  մասը։

180:3=60

60×5=300

Գտիր  240  թվի  6/40  մասը։

240:40=6

6×6=36

Գտիր  250  թվի  4/5  մասը։

250:5=50

50×4=200

Քանի՞  դեցիմետր  է  2/10 մետրը։

10:10=1

1×2=2

Քանի՞ մետր  է  3/4 կմ-ը։

1000:4=250

250×3=750

Քանի՞ սանտիմետր է  3/5 մետրը։

100:5=20

20×3=60

Քանի՞ րոպե  է  4/6 ժամը։

60:6=10

10×4=24

Քանի՞  ժամ  է  5/6 օրը։

24:6=4

4×5=20

Քանի՞ մետր  է  3/10  կիլոմետրը։

1000:10=100

100×3=300

Գտիր մետրի  3/5 մասը։

10:5=2

2×3=6

Արտահայտիր 2/3 ժամը  րոպեներով։

60:3=20

20×2=40

Գտիր թվի նշված մասը։
450-ի   2/9-րդ մասը

450:9=50

50×2=100
280-ի  5/7-րդ մասը

280:7=40

40×5=200
300-ի  7/10-րդ մասը

300:10=30

30×7=210
480-ի  5/6-րդ մասը:

480:6=80

80×5=450

14.Արտահայտիր նշված միավորներով։

1/6 ժ=66 ր
1/4 կմ = 1004մ
1/6 օր = 30ժ
1/4 տարի = 16ամիս
1/25 ց = 125կգ
1/5  մ = 105սմ:

15.Արտահայտիր նշված միավորներով։
3/4  ժ= 60ր
3/10  կմ = 300մ
5/6  օր = 20ժ
5/6  տարի = 10ամիս
3/4 ց = 75կգ
7/10  մ = 70սմ:

16․ Տուփում կար 20 միատեսակ մատիտ։  Տուփից հանեցին  դրանց  3/5 մասը։  Քանի՞  մատիտ  մնաց տուփում։

20:5=4

4×3=12

01.02.2021 Հունվար ամսվա մաթեմատիկայի ֆլեշմոբի 1 և 2-րդ մակարդակների խնդիրները

1․Հունվարի 11-ը երկուշաբթի է։ Շաբաթվա ի՞նչ օր կլինի հունվարի 28-ը:

 1. 11+7=18 երկուշաբթի
 2. 18+7=25 երկուշաբթի
  Պատ. հինգշաբթի

2․Երեք կիլոգրամ ալյուրից կարելի է թխել 50 միանման գաթա: Յոթ ու կես կիլոգրամ ալյուրից քանի՞ այդպիսի գաթա կթխվի:

1.7 կ 500գ= 2 անգամ 2կլո գումարած 1

2.50*2=100

3.50:2=25

4.100+25=125

Պատ. 125

3․ Դդմախաղի ժամանակ Գայանեն, Գևորգը, Տիգրանը և Էլլան միասին խաղաղացին 10 տարբեր խաղեր, որոնցից յուրաքանչյուրը խաղում էր մենակ: Ամենաշատ խաղերը Գայանեն խաղաց, իսկ ամենաքիչը՝ Էլլան։ Տղաները միասին քանի՞ խաղ խաղացին:

դեպք առաջին 1 +2 +3 +4= 10

դեպք երկրորդ 1 + 2+ 2+ 5=10 Էլան 1 Գայանեն 5 Գևորգը 2 Տիգրան 2

 4․ Դդումներ գնելու համար Կառլենն ուներ 1000 դրամ։ Մեծ դդումն արժեր 200 դրամ, իսկ փոքր դդումը՝ 150 դրամ։ Տաբեր չափերի ամենաշատը քանի՞ դդում կարող է գնել այդ գումարով:

Պատ. 2 մեծ 4 փոքր

5․Դդմագլոր խաղի համար Հյուսիսային դպրոցի երկու ջոկատներ դդումներ ունեին: Եթե առաջին ջոկատը 2 դդում փոխանցի մյուս ջոկատին, ապա իր մոտ կմնա 2 անգամ ավելի քիչ դդում, քան մյուս ջոկատում, իսկ եթե երկրորդ ջոկատը 2 դդում փոխանցի առաջինին, ապա երկու ջոկատներում կլինեն հավասար քանակությամբ դդումներ։ Յուրաքանչյուր ջոկատ քանի՞ դդում ուներ:

2+2=4

4+4=8

8+2=10

6․ Երեք տարբեր բնական թվերի գումարը ութ է։ Նշեք այդ թվերից ամենամեծը։

1+2+5=8

Պատ. 5

7․Պարկում 4 սև, 5 կարմիր, 6 դեղին, 7 նարնջագույն մատիտ կա: Առանց նայելու ամենաքիչը քանի՞ մատիտ է հարկավոր հանել պարկից, որ չորս գույնի մատիտներից էլ դուրս գա։

4+5+6+1=16

Պատ. 16 մատիտ

8․Հյուսիսային դպրոցի 4-1 դասարանի բոլոր սովորողները մասնակցել են Դիջիթեք 2021 և Բնագիտատեխնիկական ստուգատեսերին։ Նրանցից 19-ը մասնակցել է Դիջիթեքին, 16-ը՝ բնագիտատեխնիկական ստուգատեսին, իսկ 7-ը՝ երկու ստուգատեսերին միաժամանակ։ Քանի՞ սովորող կա այդ դասարանում։

16-7=9

19-7=12

9+12=21


9․Կարենը մի թիվ մտապահեց։ Այդ թվի եռապատիկից հանեց 8, տարբերությունը փոքրացրեց երկու անգամ, հետո 5-ով մեծացրեց և բաժանելով՝ 10-ի ստացավ 1։ Ի՞նչ թիվ էր մտապահել Կարենը։

1*10:5*2+8=4

 10․ Արտադրամասում 800լ մասուրի հյութի մի մասը լցրեցին 3լ տարողությամբ տուփերի մեջ, և այդ տուփերը, 5-ական տեղավորելով 40 արկղերի մեջ, ուղարկեցին խանութ: Քանի՞ լիտր հյութ մնաց արտադրամասում:

40*5=200

200*3=600

800-600=200

Պատ. 200 լիտր